Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Παροχή διευκρινήσεων από το Αρχηγείο Π.Σ Σχετικά με την Μισθολογική κατάταξη Π.Π.Υ και Εποχικών Πυροσβεστών


Παροχη