Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση μελών για το Συμβούλιο των Προέδρων και το Διοικητικό Συμβούλιο

Αριθ. Πρωτ : 1592                                                                          Αθήνα: 18.08.2016
Αρ. Σελίδων : 2
                                                                                                              Προς :
                                                                                             Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση μελών για το Συμβούλιο των Προέδρων και το Διοικητικό Συμβούλιο »
     Την 12/08/2016 συνεδρίασε το Συμβούλιο των Προέδρων των Σωματείων μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π., στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής είχαν συμφώνως του καταστατικού μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

      Παρευρέθησαν 15 Πρόεδροι των Σωματείων μελών (δυστυχώς υπήρξε μη έγκαιρη πληροφόρηση για κάποιους, ώστε να προλάβουν να προσέλθουν) και ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις επί των εργασιακών μας θεμάτων και όλες τις ενέργειες, τις οποίες έκανε η Ομοσπονδία μας χάριν της προωθήσεως και επιλύσεως αυτών, καθώς και για το στάδιο ωριμάνσεως ενός εκάστου των θεμάτων αυτών πέρα των ήδη γνωστών σε όλους επιτευχθέντων.
      Απεφασίσθη η συνέχιση του αγώνα όσον αφορά τις 5 προτάσεις μας για τον κλάδο μας και των επιπρόσθετων 7 ζητημάτων, που χρήζουν άμεσης επίλυσης, μετά της αυξημένης προσπάθειας στα συγκεκριμένα θέματα, στα οποία διαφαίνεται ταχύτερη και εφικτότερη η επίλυση τους. Επίσης έγινε ενημέρωση και για τα τρέχοντα δικαστικά και οικονομικά θέματα της Ομοσπονδίας.
      Στο Συμβούλιο των Προέδρων συνεζητήθη και το θέμα των κων Παπαναστασίου και Παπαντώνη, οι οποίοι εδώ και δύο έτη αντιστρατεύονται τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και οι οποίοι επιπροσθέτως στις συναφθείσες κοινές συμφωνίες τους για το έτος 2016 (επισυναπτόμενο 1 και 2 ) δηλώνουν ότι ΔΕΝ ανήκουν στην ΠΟΠΥΣΥΠ, ο δε κο Παπαναστασίου το δήλωσε αυτό στο Α.Π.Σ. με το υπ αρίθμ 84/08-06-2016 έγγραφο του σωματείου του (επισυναπτόμενο 3), και ως εκ τούτου έθεσαν οι ίδιοι εαυτούς εκτός Ομοσπονδίας και άρα δεν μπορούν να ανήκουν στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας .
     Αποφασίστηκε ομόφωνα, ότι πράγματι οι εν λόγω συνάδελφοι είχαν αντικαταστατική συμπεριφορά, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ομοσπονδίας μας, και να γίνει αποδεκτή η ως άνω επίσημα εκπεφρασμένη βούληση και των δύο να μην ανήκουν στην Ομοσπονδία και για το λόγο αυτό πρέπει να διαγραφούν από το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
     Η πρόταση αυτή του Συμβουλίου των Προέδρων έγινε αποδεκτή και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π., που ακολούθησε, στο οποίο υπήρχε απαρτία, απόντων των κων Παπαναστασίου, Παπαντώνη και Κετίκογλου, και με 10 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε να γίνει αποδεκτή η εκπεφρασμένη δημόσια και ενυπόγραφα βούληση των κων Παπαναστασίου και Παπαντώνη να μην ανήκουν και να μην εκπροσωπούνται από την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π., οι οποίοι επιπροσθέτως έχουν αντικαταστατική συμπεριφορά και αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις δράσεις της Ομοσπονδίας μας και έτσι διεγράφησαν από μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
      Σας επισυνάπτουμε της κοινές συμφωνίες που συνήψαν οι κοι Παπαντώνης (επισυναπτόμενο 1) και Παπαναστασίου (επισυναπτόμενο 2) καθώς και το υπ αρίθμ 84/08-06-2016 έγγραφο του κου Παπαναστασίου προς το Α.Π.Σ. (επισυναπτόμενο 3).
                                                       Με εκτίμηση,
                                                    Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                        Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                                                        Τηλ: 6945956027

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου των Προέδρων των Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Συνάδεφλοι,
σας ενημερώνουμε για τις εγκαίρως και νομοτύπως αποσταλείσες προσκλήσεις Σύγκλησης Συμβουλίου των Προέδρων των Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Αριθ. Πρωτ : 1588                                                    Αθήνα: 10.08.2016
Αρ. Σελίδων : 2
                                                                                 Προς :
                                                                      Προέδρους των Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου των Προέδρων των Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π »
Συνάδελφοι,
Καλείστε την Παρασκευή 12/08/2016 και ώρα 10:30 π.μ να παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Συμβουλίου των Προέδρων των Σωματείων Μελών της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας Πειραιώς & Βούλγαρη 1,3ος όροφος ,Ομόνοια, Αθήνα
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία των εργασιακών ζητημάτων, που απασχολούν τον κλάδο μας, σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και τις σχετικές συναντήσεις .
2)Οικονομικά /Δικαστικά Θέματα .
3)Διάφορα .
Δικαίωμα συμμετοχής στο Συμβούλιο των Προέδρων έχουν οι Πρόεδροι ή οι αντικαταστάτες αυτών των Σωματείων Μελών της ΠΟΠΥΣΥΠ, τα οποία είναι οικονομικά τακτοποιημένα συμφώνως του καταστατικού.
Λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
                                       Με εκτίμηση,
                                  Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας


Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                               Τηλ: 6945956027

Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε για τις εγκαίρως και νομοτύπως αποσταλείσες προσκλήσεις για Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθ. Πρωτ : 1587                                            Αθήνα: 10.08.2016
Αρ. Σελίδων : 2
                                                         Προς : Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα: « Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π »
Καλείστε την Παρασκευή 12/08/2016 και ώρα 16:00 μ.μ να παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του ΔΣ, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, Πειραιώς & Βούλγαρη 1,3ος όροφος ,Ομόνοια, Αθήνα

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία των εργασιακών ζητημάτων, που απασχολούν τον κλάδο μας, σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και τις σχετικές συναντήσεις, που προέκυψαν .
2)Οικονομικά /Δικαστικά Θέματα .
3)Διάφορα .
                                         Με εκτίμηση,
                                    Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                           Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                            Τηλ: 6945956027

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση μελών για το βασικό διεκδικητικό πλάνο του Σωματείου Ατιικης & Νησων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου μας συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα ώστε, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις που προκύπτουν τόσο από την έκδοση του ΦΕΚ για τη μονιμοποίηση / ανανέωση θητείας των ΠΠΥ όσο και από συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες, να καταλήξει στη διαμόρφωση των βασικών διεκδικητικών αξόνων για το προσεχές μέλλον. Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπ' όψιν της τους διακυρηγμένους στόχους του κλάδου μας, την διαμορφωθείσα κοινωνική και υπηρεσιακή πραγματικότητα αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στο προσεχές διάστημα, κατέληξε στα εξής βασικά σημεία:
  • Καθώς διαφαίνεται πως το προσεχές διάστημα θα υπάρξει πλήθος εξελίξεων στα εργασιακά μας ζητήματα, επιβάλλεται όλοι οι συνάδελφοι να βρίσκονται σε  συνδικαλιστική εγρήγορση, ούτως ώστε να αναληφθεί έγκαιρα δράση αν και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
  • Υποστηρίζουμε τη θωράκιση του θεσμού των ΠΠΥ μέσω της πλήρους εναρμόνισης των καθηκόντων τους με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό (και τυπικά, γιατί στην πράξη αυτό ήδη συμβαίνει), ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εργασία των ΠΠΥ που θα ανανεωθεί η θητεία τους και δεν θα μονιμοποιηθούν.
  • Το Σωματείο μας θεωρεί πως θα πρέπει να απορροφηθούν σταδιακά οι επιλαχόντες ΠΠΥ μέσω ποσοστιαίας πρόσληψής τους για την κάλυψη των οργανικών κενών του ΠΣ με μοντέλο ανάλογο αυτού που ισχύει στην Αστυνομία για τους διαγωνισμούς των ειδικών φρουρών (εισαγωγή συγκεκριμένου ποσοστού επί θητεία προσωπικού κάθε έτος, παράλληλα με την εισαγωγή μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων). Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η ανανέωση ισχύος της λίστας των επιλαχόντων ΠΠΥ του διαγωνισμού του 2011 για δύο επιπλέον έτη.
  • Ως προς την εξασφάλιση εργασίας για τους Συμβασιούχους το Σωματείο μας στηρίζει την εργασία τους καθ' όλο το έτος (σε 12μηνη βάση) στους τομείς της προληπτικής και κατασταλτικής δασοπυροπροστασίας, αφενός λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο κι αφετέρου λόγω της κατοχής από μέρους τους όλου του αναγκαίου ατομικού εξοπλισμού. Ως προς την κατεύθυνση αυτή βασικός στόχος του Σωματείου μας είναι η εξασφάλιση εργασίας του μέγιστου δυνατού ποσοστού των υφιστάμενων Συμβασιούχων Πυροσβεστών, με τρόπο που θα λαμβάνει υπ' όψιν την συλλογικά εκπεφρασμένη θέληση των Συμβασιούζων συναδέλφων, την συσσωρευμένη εμπειρία της επί 19 συνεχόμενα έτης παρουσία Συμβασιούχων Πυροσβεστών στο ΠΣ, και τη νέα  διαμορφωμένη πραγματικότητα (κοινωνική, οικονομική και υπηρεσιακή).
Επιπλέον, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι έτσι κι αλλιώς αυξημένες, καλούμε τις Διοικήσεις να μην διστάζουν να αξιοποιούν πλήρως Πενταετείς και Συμβασιούχους πυροσβέστες, θέτωντάς τους σε υπηρεσία κατά τις νυχτερινές και εξαιρέσιμες. Μάλιστα, το Σωματείο μας θεωρεί πως για λόγους καθαρά κοινωνικούς θα πρέπει οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες να προηγούνται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας νύχτα και εξαιρέσιμες, καθόσον οι συνάδελφοι Συμβασιούχοι βρίσκοντια στην δεινότερη οικονομικά κατάσταση και έχουν άμεση ανάγκη συμπλήρωσης του πενιχρού εισοδήματός τους. Σε δεύτερο επίπεδο, καθώς σημαντικές ανάγκες αναπλήρωσης του εισοδήματός τους παρουσιάζουν και οι ΠΠΥ, οπότε καλούμε τις Διοικήσεις να εξαντλήσουν τις πιστώσεις για εξαιρέσιμη εργασία, τοποθετώντας σε Υπηρεσία ΠΠΥ και Συμβασιούχους κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος, θα ληφθεί δράση από το Σωματείο μας ώστε να υπάρξουν και νέες συναντήσεις με θεσμικούς παράγοντες στο προσεχές διάστημα.

Για τη Διοίκούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Γουρδουράκος Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας   Γιαννάκος Βασίλης

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση μελών για συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό κο Ν. Τόσκα

Αριθ. Πρωτ. : 1567                                     Αθήνα: 28.07.2016
Αρ. Σελίδων : 1
                                                   Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση μελών »

φωτογραφία17
    Στα πλαίσια των προσπαθειών, που καταβάλλει η Ομοσπονδία μας, για την επίλυση των ζητημάτων του κλάδου μας πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 27-07-2016, συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πολίτη, κο Νικόλαο Τόσκα .
   Κατά την συζήτηση προτάθηκαν οι τρόποι διευθέτησης των θεμάτων, που απασχολούν τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες και τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
   Έγινε γόνιμη συζήτηση για όλα τα τεθέντα θέματα, ως προς τα 7 ζητήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, και υπήρξε προς το παρόν δέσμευση της εξέτασης και άμεσης προώθησης μέρους αυτών, ήτοι το θέμα της παράτασης εργασίας ενός μηνός των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, παρά την μεγάλη οικονομική δυσχέρεια, το θέμα της ανανέωσης της λίστας επιτυχόντων - επιλαχόντων Συμβασιούχων Πυροσβεστών για δύο έτη, το θέμα της εναρμόνισης του καθηκοντολογίου των Π.Π.Υ., και το θέμα της θεσμικής θωράκισης του θεσμού των εναπομεινάντων Π.Π.Υ..
   Επίσης ευρισκόμαστε σε άμεση παρακολούθηση και επικοινωνία με τους αρμόδιους Θεσμικούς Παράγοντες για την ομαλή πορεία των διαδικασιών των αιτήσεων για την μονιμοποίηση και την ανανέωση της Πενταετίας στα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
   Συνεφωνήθη ανανέωση της συνάντησης μας.
                           Με εκτίμηση,
                        Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                            Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                           Τηλ: 6945956027

Απάντηση στο από 11/07/2016 εξώδικο του Σωματείου Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης και Βορείου Αιγαίου.

Αριθ. Πρωτ. : 1564                                            Αθήνα:27.07.2016
Αρ. Σελίδων : 2
                                                                 Προς :
                                        1.Σωματείο Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης και Βορειου Αιγαίου
                                        2.Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Απάντηση στο από 11/07/2016 εξώδικο του Σωματείου Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης και Βορείου Αιγαίου »
     Καταρχάς αγαπητέ Συνάδελφε,
     θα έπρεπε να γνωρίζεις, ότι η Ομοσπονδία ούτε εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται με τέτοιου είδους εξώδικα.
     Θα έπρεπε εσύ να είσαι ο αποδέκτης αυτού του εξωδίκου από τα μέλη του Σωματείου σου ,διότι παρανόμως και αδικαιολογήτως, ενώ οι συνάδελφοι -μέλη του Σωματείου σου έχουν καταβάλει τις εισφορές τους και για το έτος 2015 και για το έτος 2016, εσύ δεν τις έχεις αποδώσει ποτέ στην Ομοσπονδία.
     Τη θυμάσαι πολύ καλά αλλά θα σου την υπενθυμίσουμε με επαναδημοσίευση την απόφαση του ΔΣ με αριθμό 54/07-05-2014, την οποία και εσύ υπερψήφισες και είχες συμφωνήσει (Ασχέτως του ότι λες ότι δεν την έχεις ψηφίσει. Δυστυχώς για σένα υπάρχει το μαγνητοφωνάκι του ΔΣ που απεχθάνεσαι τόσο πολύ και η υπογραφή σου στο πρακτικό.)
     Άρα όπως αντιλαμβάνεσαι η Ομοσπονδία τηρεί την νομιμότητα.
     Σε παραπέμπουμε και επαναδημοσιεύουμε το υπ΄ αρίθμ. πρωτοκ. 1317/24.03.2016 έγγραφο μας, όπου σου έχουμε απαντήσει για το θέμα αυτό.
     Τόσους μήνες απειλείτε με αγωγές και παραμυθιάζετε τα μέλη του Σωματείου σας αλλά αγωγή δεν είδαμε.
     Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
     (Μην επανέρχεσθε στο ίδιο θέμα για να δημιουργείτε εντυπώσεις και να πετάτε στάχτη στα μάτια των συναδέλφων, γιατί αυτά είναι εις βάρος σας ) .
Συνημμένα
1 Το πρακτικό του ΔΣ με αριθμό 54/07-05-2014 (μήπως αμφισβητείς την υπογραφή σου ;)
2.Το υπ αρίθμ. 1317/24.03.2016 έγγραφο μας, όπου σου έχουμε απαντήσει για το θέμα αυτό.
3.Το από 11/07/2016 εξώδικο σας.
                                             Με εκτίμηση
                                         Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                 Βλαχογεώργος Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262                                                Τηλ: 6972 624450


Αριθ. Πρωτ:: 1317                                                 Αθήνα: 24.03.2016
Αρ. Σελίδων: 3
                                                             Προς: 1.Σωματείο Μακεδ.Θρακης & Β.Αιγαίου
                                                                      2. Σωματεία Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
                                                                      3.Αιτούντες Βοηθήματος Τ.Α.
Θέμα: «Απάντηση σε έγγραφο σας »
Σχετ: 1307/10.03.2016 (23/10.03.2016)
Αναφορικά με τις αιτιάσεις σας στην από 23/10-3-2016 επιστολή σας προς την Ομοσπονδία θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού, παράγραφος 6: «Μέλη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας είναι τα φυσικά μέλη των Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας που επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτό». Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Τα Σωματεία μέλη δικαιούνται εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις : 1… 2… 3… Να ζητούν την ηθική υλική και νομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών». Εν συνεχεία, στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο σχετικά με τις υποχρεώσεις των Σωματείων μελών: «Τα Σωματεία που είναι μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται: 1. Να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό της Ομοσπονδίας.». Στο δε άρθρο 7 ορίζεται: «Η συνδρομή κάθε φυσικού μέλους των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας, η οποία αφορά κάθε μήνα εργασίας ανά έτος ορίζεται με απόφαση του ΔΣ για κάθε διαχειριστική περίοδο κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ευρώ (1€) και μεγαλύτερη των πέντε ευρώ (5€)».
Περαιτέρω με την υπ’ αριθμ. 54/7-5-2014 απόφαση του ΔΣ αποφασίστηκε ομόφωνα το ποσό συνδρομής των μελών των Σωματείων σε 1€ ανά μήνα εργασίας και επιπλέον ότι: «Οι αιτήσεις του Ταμείου Αλληλοβοήθειας να ελέγχονται από τον Γενικό Γραμματέα για το εάν αφορούν ενεργά και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη σωματείου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις θα αποστέλλονται στον κ. Καραδημητρίου, υπεύθυνο του Ταμείου, υπογεγραμμένες βεβαιώσεις προκειμένου να προχωρούν οι αποζημιώσεις»
Βάσει των ανωτέρω καταστατικών ρητρών και ομόφωνων αποφάσεων του ΔΣ οι με αριθμό πρωτ. 185/5-12-2015, 187/5-12-2015 και 196/14-1-2016 αιτήσεις που υποβάλατε στην Ομοσπονδία για την χορήγηση βοηθήματος σε τρία φυσικά μέλη του Σωματείου σας ήταν φυσικό να απορριφθούν διότι το Σωματείο σας στο οποίο πιθανόν είναι Μέλη και ζητήσατε βοήθημα από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας δεν έχει καταβάλλει τις εισφορές τους προς την Ομοσπονδία για το έτος 2015. Δεν φαίνονται δηλαδή ενεργά και οικονομικά τακτοποιημένα.
Η μη καταβολή των εισφορών των μελών σας προς την Ομοσπονδία μέχρι σήμερα προκαλεί εντύπωση καθώς εσείς ο ίδιος δηλώσατε στο Συνέδριο – στο οποίο συμμετείχατε χωρίς να έχετε δικαίωμα ψήφου – ότι δεν καταβάλατε τις εισφορές επειδή κρίνατε μη ορθή την ψήφιση του οικονομικού απολογισμού του έτους 2014, ο οποίος ετέθη επαναληπτικά σε ψήφιση στο Συνέδριο της 28/2/2016 και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Θα ανάμενε λοιπόν κάποιος που άκουσε τις αιτιάσεις σας και τις συνακόλουθες δηλώσεις ικανοποίησης σας για το θέμα αυτό κατά τις εργασίες του ανωτέρω Συνεδρίου ότι θα καταβάλατε τις εισφορές σας προς την Ομοσπονδία, αντιθέτως, 10 μέρες μετά την λήξη του Συνεδρίου στείλατε την από 10/03/2016 επιστολή σας με την οποία κόπτεστε τάχα για την καταβολή του βοηθήματος σε τρία μέλη του Σωματείου σας ενώ πολύ καλά γνωρίζετε ότι δεν έχετε καταβάλλει τις εισφορές τους στην Ομοσπονδία και τις οποίες έχετε αρκετό καιρό τώρα εισπράξει.
Με την, όλως επιεικώς, επιπόλαιη συμπεριφορά σας αφενός επιχειρείτε ατυχώς να μεταβιβάσετε στην Ομοσπονδία την ευθύνη περί μη καταβολής του βοηθήματος στα μέλη σας αφετέρου δεν αναλογίζεστε την ζημία που προκαλείτε σε αυτά.
Από το γεγονός και μόνο, ότι επιλέγετε να κινηθείτε νομικά για να διεκδικήδετε το επίδομα,μια δηλ. αρκετά χρονοβόρα και αρκετά δαπανηρή διαδικασία, από το να τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας προς την Ομοσπονδία, καταβάλλοντας τις συνδρομές που της χρωστάτε ώστε να είναι δικαιούχοι τα Μέλη σας, αποδεικνύει αδιάψευτα την άποψη μας, οτι σκοπίμως αντιστρατεύετε τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας για καθαρά προσωπικό όφελος,αδιαφορώντας για την ανεπανόρθωτη ζημιά που προκαλείτε.
Η Ομοσπονδία σας δηλώνει ότι εσείς φέρετε αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη για την μη καταβολή του βοηθήματος στα μέλη σας και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο η παρούσα επιστολή να κοινοποιηθεί και σε αυτά ώστε να λάβουν γνώση του γεγονότος ότι, μολονότι έχετε παρακρατήσει τις ετήσιες εισφορές τους για την Ομοσπονδία αρνείστε να τις αποδώσετε μέχρι σήμερα με άμεση συνέπεια - μία εκ των πολλών που έχουν προκύψει εξαιτίας της συμπεριφορά σας αυτής- να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το καταστατικό και οι αποφάσεις του ΔΣ για την χορήγηση του βοηθήματος από την περιουσία της Ομοσπονδίας.
Υ.Γ. Το χειρότερο με τους υποκριτές είναι, όταν παρουσιάζουν δικά τους χαρακτηριστικά για δικά σου. Το καλό είναι,ότι τουλάχιστον αντιλαμβάνονται την αθλιοτητά τους και προσπαθούν ,έστω και έτσι να την αποβάλλουν.
                              Με εκτίμηση,
                          Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                           Ο Αναπ. Γενικός Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                     Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262                                    Τηλ: 6972624450

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Ενημέρωση μελών για συναντήσεις του Προεδρείου της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Αριθ. Πρωτ. : 1536                                     Αθήνα: 13.07.2016
Αρ. Σελίδων : 1
                                                Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση μελών »

φωτογραφία16
        Στα πλαίσια των ενεργειών, που καταβάλλει η Ομοσπονδία μας, πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη 12-07-2016, συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, κο Τζανακόπουλο, και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην πλ. Κουμουνδούρου, με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κο Ρήγα, όπου παρευρέθηκαν καλεσμένοι του οι συνδικαλιστές ένστολοι του ΣΥΡΙΖΑ .
       Μαζί με την Ομοσπονδία μας παρευρέθηκε επίσης και αντιπροσωπεία του Σωματείου Πελοποννήσου.
       Κατά τις συζητήσεις, που έλαβαν χώρα, συζητήθηκαν τα θέματα των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και τα θέματα, που απασχολούν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης .
       Έγινε γόνιμη συζήτηση για τα θέματα, που απασχολούν τον κλάδο μας, και υπήρξε δέσμευση από την πλευρά των συνομιλητών για νέα συνάντηση και επανασυζήτηση των θεμάτων μας με στόχο την ανεύρεση τρόπου εφαρμογής των προτάσεων μας .
                                           Με εκτίμηση,
                                      Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                           Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                          Τηλ: 6945956027