Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Πρόοδος Ενεργειών Κάλυψης Κενών Θέσεων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό σημείωμα από το Αρχηγείο προς τους υποψήφιους επιλαχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Ευχαριστούμε