Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Καθορισμός Κίνησης Εκτός Έδρας Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Συνάδελφοι,
Επισυνάπτουμε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των εκτός έδρας μετακινήσεων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Ευχαριστούμε