Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Των Δικαιολογητικών Πρόσληψης Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Στο Πυροσβεστικό Σώμα

Συγκρότηση Επιτροπής 1Συγκρότηση Επιτροπής 2