Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση Αρχηγού Π.Σ για τον ορισμό του Τόπου πραγματοποίησης εκπαίδευσης των 82 Προσληφθέντων Π.Π.Υ

Συνάδελφοι, 
σας επισυνάπτουμε την Απόφαση Αρχηγού Π.Σ για τον ορισμό του Τόπου πραγματοποίησης εκπαίδευσης των 82 Προσληφθέντων Π.Π.Υ.