Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ενημέρωση Μελών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αριθμός Απόφασης Εγγραφής 830/05.02.2004 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Πειραιώς και Βούλγαρη 1 - Ομόνοια - Τ.Κ. 104 37 - Τηλ: 2130329842 - Fax: 2130334018
Μέλος Γ.Σ.Ε.Ε. - www.pospid.gr - Email: pospid@gmail.com
Αθήνα: 13.12.2014
Αριθ. Πρωτ: 562
Αρ. Σελίδων: 1
Προς:
Σωματεία-Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: «Ενημέρωση Μελών»
Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι έως το τέλος του Δεκεμβρίου, όπως και κάθε χρόνο, αναμένεται να μας καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τα νυχτερινά, τα εκτός έδρας, τις υπερωρίες και τις εξαιρέσιμες που πραγματοποιήθηκαν κατά την αντιπυρική περίοδο έως και τις 31.10.2014.
Επιπλέον, προωθείται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος Π.Δ. σύμφωνα με το οποίο θα οριστεί ο τρόπος που θα χορηγούνται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αντίστοιχες περιπτώσεις αδειών με αυτές που χορηγούνται και στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό, αλλά με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας μας με το Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 99 του Ν.4249/2014.
Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να χορηγείται πλέον κανονική και βραχεία άδεια στους Π.Π.Υ. ίδιας διάρκειας με αυτή που χορηγείται στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό αλλά με την διαφορά ότι στην περίπτωση μας θα υπολογίζεται σε εργάσιμες ημέρες αντί για ημερολογιακές.
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262
Ο Γεν. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6986131046