Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Σωματείο Π.Π.Υ. Κεφαλονιάς και Ιθάκης: Απρεπής διασπαστική συμπεριφορά συνδικαλιστή, που υπονομεύει το σωματείο μας.

Το σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης καταγγέλλει απρεπή διασπαστική συπεριφορά συνδικαλιστή, που το υπονομεύει ως σωματείο.