Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Αποστολή Υπομνήματος Της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. Προς Τα Πολιτικά Κόμματα

Συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε τα υπομνήματα που στάλθηκαν από την Ομοσπονδία μας προς τα Πολιτικά Κόμματα.
Ευχαριστούμε